Dzisiaj jest niedziela, 19 Maj 2024

Menu główne

LogowanieZnajdujesz się w:    
Oferta

Prowadzimy działalność w obszarze procesu budowlanego na każdym jego etapie, tzn.: przedprojektowym, projektowym i wykonawczym. Wykonujemy opracowania we wszystkich specjalnościach oraz branżach.

Opracowujemy następujące dzieła:

1. Prace przedprojektowe:

 • wnioski o wydanie decyzji administracyjnych
 • koncepcje programowo-przestrzenne
 • programy inwestycji
 • programy funkcjonalno-użytkowe
 • programy organizacyjno-użytkowe (dla potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej)

 

2. Prace projektowe:

 • projekty budowlane (ze wszystkimi uzgodnieniami i sprawdzeniami)
 • projekty wykonawcze

 

3. Opracowania kosztowe

 • zestawienia kosztów obiektów (ZKO)
 • zestawienia kosztów zadań (ZKZ)
 • kosztorysy (inwestorskie, ofertowe, zamienne, powykonawcze)
 • przedmiary robót

4. Opracowania uzupełniające

 • świadectwa charakterystyki energetycznej
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 • ekspertyzy i opinie techniczne
 • protokóły kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych
 • inwentaryzacje budowlane i instalacyjne
 • inwentaryzacje zieleni
 • wizualizacje

 

Prowadzimy nadzory autorskie na etapie wykonywania robót budowlanych. Prowadzimy nadzory inwestorskie. Zajmujemy się doradztwem technicznym, a także doradztwem z obszaru prawa budowlanego.